Velkommen til “Å leve med rovdyr”!

”Å leve med rovdyr” er et undervisningsopplegg som tilbys 7. årstrinn i Nord-Trøndelag. Opplegget er utarbeidet av Lierne Nasjonalparksenter, der de store rovdyrene, og spesielt bjørnen, er i fokus.

Her får elevene være med på en dagstur eller en overnattingstur inn i et av Norges mest bjørnetette område, der sjansen for å se ferske sportegn etter bjørn er stor!  De lærer også å identifisere sportegn etter rovdyr. Gjennom dette opplegget vil vi prøve å formidle hvorfor det er helt trygt å ferdes i områder der det kan oppholde seg bjørn, og at det å lære mer om dette dyret vil bidra til å gjøre det enda mer spennende og interessant å ta turen ut.

Min. 4 timer forarbeid og 4 timer etterarbeid på egen skole hører også med til opplegget. Mer informasjon, tips og materiell til det finnes her på nettsiden. “Å leve med rovdyr” er et opplegg som er forankret i skolens læreplan.

Nasjonalparksenteret har fått tilskudd fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fra potten “Forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovvilt”. Dette dekker skyssen opp til Lierne for skolene som er påmeldt våren og høsten 2013.

Mål med undervisningsopplegget

Invitasjonen som er sendt til alle skoler i Nord-Trøndelag finner du her:

LEVE MED ROVDYR

Nytt fra i fjor er at skolene også kan velge å delta på en 3-dagers rundtur der de får med seg både Rovdyrskole i Namsskogan Familiepark og Leve med rovdyr og Bjørnecamp i Lierne på en og samme tur. I tillegg får de med seg et opplegg om Fjellrev og overnatting og opplegg om samisk naturbruk og kultur ved Vaegkie/Destinasjon Dærga i Røyrvik. Invitasjon til det finner du her:

NYHET. 3-dagers rundtur.