Velkommen til “Leve med rovdyr”!

”Leve med rovdyr” er et undervisningsopplegg som tilbys 7. årstrinn i Nord-Trøndelag. Opplegget er utarbeidet av Lierne Nasjonalparksenter, der de store rovdyrene, og spesielt bjørnen, er i fokus.

Se gjerne gjennom fjorårets rapport for mer innsikt: Rapport LMR 2014, med vedlegg

Her får elevene være med på en dagstur eller en overnattingstur inn i et av Norges mest bjørnetette område, der sjansen for å se ferske sportegn etter bjørn er stor!  De lærer også å identifisere sportegn etter rovdyr. Gjennom dette opplegget vil vi prøve å formidle hvorfor det er helt trygt å ferdes i områder der det kan oppholde seg bjørn, og at det å lære mer om dette dyret vil bidra til å gjøre det enda mer spennende og interessant å ta turen ut.

Min. 4 timer forarbeid og 4 timer etterarbeid på egen skole hører også med til opplegget. Mer informasjon, tips og materiell til det finnes her på nettsiden. “Leve med rovdyr” er et opplegg som er forankret i skolens læreplan.

Nasjonalparksenteret får tilskudd fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fra potten “Forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovvilt”. Dette dekker skyssen opp til Lierne for skolene som deltar

Mål med undervisningsopplegget

Invitasjonen som er sendt til alle skoler i Nord-Trøndelag finner du her:

LEVE MED ROVDYR

Nytt fra 2014 er at skolene også kan velge å delta på en 3-dagers rundtur der de får med seg både Rovdyrskole i Namsskogan Familiepark og Leve med rovdyr og Bjørnecamp i Lierne på en og samme tur. I tillegg får de med seg et opplegg om Fjellrev og overnatting og opplegg om samisk naturbruk og kultur ved Vaegkie/Destinasjon Dærga i Røyrvik. Invitasjon til det finner du her:

NYHET. 3-dagers rundtur.