Lierne Nasjonalparksenter ble offisielt åpnet juni 2006 som nr. 14 av i dag 15 godkjente nasjonalparksentre. Senteret er plassert i Lierne i Nord-Trøndelag sammen med bibliotek, kulturetat og eksisterende virksomhet innenfor utmark, forvaltning og næringsutvikling.
Lierne Nasjonalparksenter er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella.

Bak senteret står et interkommunalt selskap, med Nord Trøndelag Fylkeskommune og kommunene Lierne, Snåsa, Steinkjer, Verdal og Grong som eiere.

Foruten rene informasjonsoppgaver knyttet til forvaltning, natur og naturbruk i nasjonalparkene, er det eiernes ønske at selskapet skal ha en koordinerende rolle i forhold til utmarksbasert næringsutvikling i og i tilknytning til hele nasjonalparkområdet.

Lierne Nasjonalparksenter har som oppgave å informere om nasjonalparker og naturvern. Herunder å skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder. Medvirke sammen med nasjonalparkforvalteren slik at bruk av nasjonalparker og øvrige verneområder ikke kommer i konflikt med verneformålet. Senteret ønsker å inspisere til et miljøvennlig friluftsliv, og å bidra til sikker og trygg ferdsel i naturen. Og senteret skal drive med formidling for miljøforvaltningen

I tillegg har senteret et lite utstillingslokale tilknyttet bygget, dette er formet som en kåte og her har man blant annet utstillingen «å leve av naturen – å leve med rovdyr» Les mer her

Lierne Nasjonalparksenter har som mål å være en åpen dør til naturen og naturopplevelser.