Utstillingen er bygd opp rundt tema ”- å leve av naturen – å leve med rovdyr”. Målsettingen med utstillingen er å gi besøkende kunnskap om hva naturen har betydd for befolkningen i regionen.

Samtidig er det også et mål og formidle at forvaltning av naturen angår oss alle, selv om det finnes ulike syn og måter å gjøre dette på.

 

Utstillingen ble åpnet mai 2007 og den er delt inn i tre temaer:

  • Forvaltningen i et historisk perspektiv, med spesiell vekt på utmarkas betydning for folk i regionen.
  • Hva er forvaltning? Det er tatt utgangspunkt i de ulike nasjonalparkområdene.
  • Presentasjon av de fire store rovdyrene, med hovedfokus på bjørn.

Rundt i senteret finner man interaktive stasjoner med ulike temaer knyttet til regionen. Man finner også bøker med informasjon samt skuffer og montere for nærmere studier.