Så var høstens skolebesøk til veis ende…. Året 2012 har vært innholdsrikt og livlig. Nesten 900 elever fra Nord-Trøndelag har vært med oss ut i skogen og sett etter bjørn. Det kan vel sies at vi fikk ikke sett bjørnen -det var noe om lyd og slikt.

Men om vi ikke fikk sett selve dyret fikk vi se nok av spor som tydet på at han (eller hun) hadde vært i området for ikke så lenge siden. Fotspor på veien, kloremerker og ikke minst bitemerker på trærne. Og viltkameraet har vært i aktivitet i hele høst, og for noen besøk! Bilder herifra kommer.

Vi har hatt det utrolig gøy og gleder oss til neste års besøk av elever. Takk til dere alle som gjorde hver enkelt tur til en spesiell opplevelse!

nattbål i Muru

Bålfyring hører med til leirliv, også ved skolebesøk