Velkommen til «Leve med rovdyr»!

”Leve med rovdyr” er et undervisningsopplegg som tilbys 7. årstrinn i Nord-Trøndelag. Opplegget er utarbeidet av Lierne Nasjonalparksenter, der de store rovdyrene, og spesielt bjørnen, er i fokus.

Her får elevene være med på en dagstur eller en overnattingstur inn i et av Norges mest bjørnetette område, der sjansen for å se ferske sportegn etter bjørn er stor!  De lærer også å identifisere sportegn etter rovdyr. Gjennom dette opplegget vil vi prøve å formidle hvorfor det er helt trygt å ferdes i områder der det kan oppholde seg bjørn, og at det å lære mer om dette dyret vil bidra til å gjøre det enda mer spennende og interessant å ta turen ut.

Min. 4 timer forarbeid og 4 timer etterarbeid på egen skole hører også med til opplegget. Mer informasjon, tips og materiell til det finnes her på nettsiden. «Leve med rovdyr» er et opplegg som er forankret i skolens læreplan.

Nasjonalparksenteret får tilskudd fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fra potten «Forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovvilt». Dette dekker skyssen opp til Lierne for skolene som deltar

 

Mer kjennskap til opplegget får du ved å se rapporten fra 2016:

Rapport 2016. Leve med rovdyr