Etterarbeid

En viktig del av et besøk hos oss, er jobben som gjøres når dere kommer hjem. Det er da dere har god tid til å tenke og reflektere over opplevelsene.

Gaupe
Etterarbeid går på at elevene lager en reportasje fra turen de har vært på, enten i avis-/magasinform, som en lysbildepresentasjon med tekst og evt. lyd eller som en filmsnutt.
Det blir derfor viktig at noen, gjerne en av lærerne eller de voksne som er med, tar et hovedansvar for at turen blir dokumentert med bilder, video eller begge deler, slik at elevene har nok materiell å jobbe med etterpå.

Ting som en slik reportasje kan fokusere på er:

  • Intro: Hvem er dere / Hvor har dere vært / Hva har dere vært med på?
  • Vis på et eller annet vis hva dere har lært.
  • Få fram det dere opplevde som ekstra spennende og lærerikt.

Om dere ønsker kan dere også lage et vitnemål til elevene etter at de har deltatt. Vitnemål 2 stk A5 (Last ned, skriv ut og skriv på navn)

Her er også en liten brosjyre som oppsummerer det vi vil formidle: JA, det er trygt å ferdes i Nord-Trøndersk natur selv om det finnes bjørn her. Trygt i bjørneland
Den kan også dele ut til elevene, henge opp på klasserommet eller annet