Forarbeid på egen skole

Før klassen kommer på besøk til oss, anbefaler vi at det gjøres et lite forarbeid for at turen og opplevelsene skal bli best mulig.

Leve med rovdyr

For å få best mulig utbytte av turen til Lierne ønsker vi at skolene bruker min 4 timer til forarbeid.Det er to ting alle skolene som har meldt seg på må forberede seg på:

  1. Faktakunnskap om bjørn, jerv, ulv, gaupe, kongeørn og fjellrev.
  2. Forberede reportasje fra turen. (Se mer informasjon under Etterarbeid)

Ellers ligger det her tips til mer fordypning, oppgaver og aktiviteter som er relevant som skolene kan plukke fra. Mange skoler har en lang busstur før de er i Lierne. Kanskje kan noe av den tiden brukes til forarbeid…

Faktakunnskap om rovdyrene

For at elevene som kommer hit skal ha noe av den samme bakgrunnskunnskapen om de store rovdyrene, ønsker vi at de jobber litt med temaet i forkant av besøket til Lierne. Rovdyrquiz som alle skolene får prøve seg på er en liten test på dette, og en uhøytidlig spørrekonkurranse mellom skolene som deltar. Rovdyrquiz tar for seg fakta om de 6 artene som er nevnt ovenfor. DN’s hjemmeside Rovviltportalen og Rovdata har begge oppdatert fakta om rovdyr. En aktuell side om fjellrev er www.fjellrev.no . På hjemmesiden til Namsskogan Rovdyrsenter finnes også mye god informasjon om bjørn, jerv, ulv og gaupe.

Forberede reportasje fra turen

Det er lurt at hver klasse eller gruppe tenker gjennom på forhånd hva hvordan de ønsker å lage reportasjen fra turen, og om det er spesielle ting de må forberede til det. Er det f.eks. spørsmål elevene ønsker å stille guidene som er med? Hva slags utstyr må evt. være med? (Tips. Det trenger ikke være så avansert. Med en smarttelefon kan du få både bilde, film og lydopptak). Det kan være lurt at læreren eller annen voksen som er med kan ta hovedansvaret for å dokumentere med bilde og film, sånn at elevene får konsentrere seg om læringen og øyeblikksopplevelsen.

Foto: Steinar Johansen

Andre relevante temaer og oppgaver:

Forsk med Rovbasen

På databasen Rovbase som kan åpnes på nettstedet Rovviltportalen finnes bl.a. all informasjon fra innsamlingen av DNA-materiale fra bjørn. Dette er et nyttig og interessant digitalt verktøy som elevene kan gjøres kjent med. Her kan de være «bjørneforskere» og finne ut mye interessant om bjørn. Vi har her laget en enkel brukerveiledning til Rovbase med tips til oppgaver som elevene kan forske på.

Oppgaver Rovbase

Verneområder og nasjonalparker

Fra tidligere skolebesøk erfarte vi ofte at elevene hadde lite kunnskaper om nasjonalparkene i området. Vi legger derfor ut en presentasjon her om verneområder og nasjonalparker, med fokus mot nasjonalparkene i Nord-Trøndelag. Bruk gjerne hele eller deler av den hvis dere ønsker å jobbe litt med det temaet. Enten i forkant av Leve-med-rovdyr-tur til Lierne, eller i andre sammenhenger. I presentasjonen er det også foreslått noen metoder for å fordype seg i temaet.

Presentasjon-nasjonalparker

Spor og sportegn

Det å følge et dyrespor på nysnø om vinteren, uansett art, kan være en spennende aktivitet. Her er tips til et opplegg rundt det, som kan prøves ut, enten i skolens nærområde eller i forbindelse med en vinterleirskole e.l.

Spor og sportegn elevaktivitet

Spor og sportegn lærerveiledning

20 spørsmål om bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn

20 spørsmål

20 spørsmål fasit