Påmelding 2021

Velkommen til å delta på undervisningsopplegget Leve med rovdyr og Bjørnecamp våren 2021.

Barn som lærer om rovdyr

I 2021 tilbyr vi Leve med rovdyr og Bjørnecamp kun på oppsatte dager i mai og juni. Se vedlagte invitasjon:

Invitasjon LMR 2021

Hvis vi får finansiering i boks, vil vi for høsten (uke 34-36) tilby 3-dagers rundtur til skoler som ønsker å delta på det. Dette vil det komme egen invitasjon til senere i vår.