Lierne Nasjonalparksenter IKS har 1,8 stillingsressurs, som per tiden er besatt av :

 Gunn Anita Totland – Naturveileder 80 %

DSC_0006Gunn Anita er utdannet lærer, med hovedvekt på naturfag,  friluftsliv og kroppsøving. Hun var med og utviklet undervisningsopplegget «Leve med rovdyr» i regi av Lierne kommune, og «ble med over» til Lierne Nasjonalparksenter fra 2009, da senteret fikk ansvar for videreføringen av dette opplegget. Gunn Anita har elles meget god kompetanse innen naturbasert reiseliv, og har ansvar for å følge opp aktører som driver med dette i regionen. Gunn Anita driver sin økosertifiserte gård Brattvoll sammen med familien sin, spiller torader, tørker urter, tapper bjørkesevje, jakter skogsfugl og elg og ser alltid lyst på livet!

Telefon: 47 64 20 85
Epost: [email protected]


Lillian Bergli – Daglig leder 100 %

Lillian fiskLillian har sin utdanningsbakgrunn fra NLH (det som nå heter Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet) på Ås, med skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning og miljørett som hovedretning. Lillian har jobbet innen kommunal skogforvaltning, i skognæringa og med attføringsarbeid, og har etterutdanning innen bedriftsledelse og veiledning. Lillian har ansvar for den daglige driften og ellers små prosjekt som kommer på. Lillian har konstant fjell-lengsel og må ha sin daglige dose med friskluft for å kunne kjenne seg hel. Hun bor i Sørli sammen med barn, mann og hund, og liker å fotografere, sanke, vandre, fiske, jakte elg, gå på ski, samt utfolde seg i kreativitetens verden.

Telefon: 41 55 99 98
Epost: lillian@naturporten.no