Lierne Nasjonalparksenter ble etablert som interkommunalt selskap (IKS) i 2004 og eies av Snåsa, Grong, Verdal, Steinkjer  og Lierne Kommuner. I tillegg er Nord-Trøndelag  Fylkeskommune eier. Deres representanter (ordførere) sitter i et representantskap som møte 1 gang i året eller ved behov.
 Representanskapet velger et styre som står for driften av LNPS og hovedmålsettingen er å være et informasjonssenter for Lierne nasjonalpark og Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark. Dette gjøres gjennom å formidle kunnskap og opplevelser om kultur, natur og naturbruk. LNPS skal arbeide for økt forståelse av verdien som ligger i samspill mellom menneske og natur. Videre vil LNPS bidra til at barn og ungdom opplever naturglede og gjennom dette blir gode forvaltere av naturen. I tillegg vil man gjennom samarbeid bidra til utvikling av ansvarlig, naturbasert næringsaktivitet i regionen. Og man er koordinator ovenfor innfallsportene til nasjonalparkene man har informasjonsansvar for.

 

I 2013 består styret av styreleder Oddbjørn Norset sammen med styremedlemmene Asbjørn Hagerup, Birgitta Fossum, Per Aunet og Maria Collett Sælør. Bilde av gjengen nedenfor.

Styret for Lierne Nasjonalparksenter Fra venstre Asbjørn Hagerup, Oddbjørn Norset, Per Aunet, Birgitta Fossum og Maria Collet Sælør

Styret for Lierne Nasjonalparksenter
Fra venstre Asbjørn Hagerup, Oddbjørn Norset, Per Aunet, Birgitta Fossum og Maria Collet Sælør