Våren 2015 startet vi det 3-årige verdiskapningsprosjektet «Bring on the Bears! -Få fart på naturbasert reiseliv» Prosjektet har som mål å hjelpe lokale aktører med å utvikle salgbare opplevelser, gjennom samarbeid, kompetanseheving og ideverksted.

Statusrapporten pr. 31.12.2016 ligger vedlagt her:

Statusrapport BoB, pr. 31.12.2016

 

170117 Spur des Bären