Utstillingen i Lierne nasjonalparksenter ble åpnet i 2007 og er bygd opp rundt temaet ”Å leve av naturen – Å leve med rovdyr”. Målsettingen med utstillingen er å gi besøkende kunnskap om hva naturen har betydd for befolkningen i regionen. Samtidig er det også et mål og formidle at forvaltning av naturen angår oss alle, selv om det finnes ulike syn og måter å gjøre dette på.

Dette kan du finne i utstillinga:

  • Naturforvaltningen i et historisk perspektiv, med vekt på utmarkas betydning for folk i regionen.
  • Sørsamisk naturbruk i regionen.
  • Prosessen bak opprettelsen av nasjonalparkene. Møte mellom ulike interessegrupper.
  • Presentasjon av de fire store rovdyrene (jerv, gaupe, ulv og bjørn), med hovedfokus på bjørn.
  • Fakta og film om fjellreven.