Rullende leirskole

Under forutsetning av at vi får prosjektmidler til dette, vil vi i 2024 teste ut et utvidet tilbud av tidligere 3-dagers rundtur. Nå vil vi prøve å tilby en tur med 3 overnattinger. En slags "rullende leirskole". Vi håper at inntil 4 skoler vil være med å teste ut dette sammen med oss i år. Meld deres interesse her om det er aktuelt. Vi har lagt opp til at en skole kan delta i juni og inntil 3 skoler kan delta de første ukene i skoleåret 2024/25. "Rullende leirskole" vil være rettet mot elever på mellomtrinn, og en komfortabel gruppestørrelse i utprøvingsfasen vil være inntil 25 elever.

Barn som tar tannpussen i elva.

For 2024 ønsker vi å teste ut en utvidet utgave av 3-dagers rundtur. En slags “rullende leirskole” med 3 overnattinger. To av overnattingene vil være i Røyrvik og en i Lierne, begge steder i gamme og lavvo.

Samarbeidspartnere i dette vil være Besøkssenter rovdyr Namsskogan, Nasjonalt villakssenter Namsos, Fjellstyrene i Røyrvik og Lierne og Vaegkie. (Sørsamisk besøksanlegg i Røyrvik.)

Programmet er ikke helt spikret, men faglige tema for denne “rullende leirskolen” vil være: Fjell- og innlandsnatur, nasjonalparker og vern, rovdyr, sørsamisk kultur og naturbruk, fjellrev, fisk og bunndyr -med fokus på namsblanken (kanskje Norges sjeldneste dyr), artskunnskap og ringmerking av fugler, lete sportegn etter bjørn og andre dyr m.m. I tillegg mye friluftslivserfaring, bålmat, utelek osv.

Ønsker deres skole å være med å teste ut og dermed hjelpe oss å evaluere og utvikle dette konseptet, kan dere melde deres interesse her.

Meld dere på her