Innfallsport ved Gressåmoen i Lurudalen

Ta turen til de mange gode fiskevann i gamle Gressåmoen nasjonalpark. Det er ingen hytter i området så her må du ta med telt/lavvu.

En sti går langs Stuggubekken og inn i Aksel-området. En annen sti går langs Luru-elva på sørsida av elva. Denne forsvinner etter hvert, men du kan fortsette innover til Luruvatnet og videre inn til Berglia i Lierne kommune.