Innfallsport i Storåsen

Turen innover Seisjødalen vil by på et urskogprega landskap, med mye myrlendt terreng. Også i dette området er det mange gode fiskevatn.

I Seisjøen har Statsskog ei utleiehytte. Denne kan bestilles for overnatting.