Innfallsport ved Grønningen

1. Gaundalen fjellgård. Ca 20 km.
Fra innfallsporten ved Grønningen følger man tilrettelagt sti forbi Finnbekken hyttefelt. Videre langs Heggsjøen- innover Heinådalen og inn til Gaundalen fjellgård.
Overnatting kan bestilles.

2. Holderen. Ca 13 km.
Skilt 300 m. før parkeringsplassen i Grønningen. Herfra går det merket sti inn til Holderen fjellgård. Husene disponeres av Statsskog og Nord-Trøndelag turistforrening. Disse kontaktes hvis interesse for overnatting. 

3.    Gjevsjøen fjellgård. Ca 22 km.
Gjevsjøstien starter ved Ismenningen. På turen passerer en fine fiskevatn, og i Plukkutjønnfjellet finner man et krigsminnesmerke fra 2.verdenskrig.

 

Marisko