Besøksstrategier

Høring – Besøksstrategi for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde

Høringsdokumentet er faglig godkjent av Miljødirektoratet og innspillene fra direktoratet
ble behandlet og innarbeidet i dokumentet på nasjonalparkstyrets møte den 25.11.2019.

Gjennom høringen ønsker nasjonalparkstyret innspill fra offentlig forvaltning, lag- og interesseorganisasjoner, næringsaktører, privatpersoner mfl. på innholdet i strategidokumentet.

Høringsuttalelser sendes innen 31.01.2020 til: (Fristen er nå over)

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Epost: [email protected]

NB! Høringsfristen er over, men du kan likevel lese dokumentet her

HØRINGDOKUMENT BESØKSSTRATEGIER