Utstillinger

Foto: Steinar Johansen

Geologiparken

Lierne Geologipark ble åpnet sommeren 2012. Med denne parken vil vi skape undring og nysgjerrighet rundt landskapet i området. Hvorfor er noen steiner hardere enn andre? Hvorfor vokser det frodig skog noen steder og ikke på andre steder? Hvorfor en noen fjell spisse og andre runde? Hvordan ble de dype dalene til? Hvorfor ligger akkurat denne steinen her? Hva kan vi bruke ulike steintyper til…? I parken kan du prøve deg på gullvasking, krype inn i et bjørnehi, studere vakre polerte steiner, ta en rast ved det store skiferbordet eller finne informasjon på plakatene rundt om kring i parken.

Fortsetter du 3 mil videre til Sverige og Gäddede kan du besøke søsterparken vår, Frostvikens Fjällpark, som tar for seg grensefjellenes ville planter. Begge disse parkene gir også tips til spennende utflukter her i grenseområdet.

Inne i besøkssenteret

Innendørs utstilling

Utstillingen i Lierne nasjonalparksenter ble åpnet i 2007 og er bygd opp rundt temaet ”Å leve av naturen – Å leve med rovdyr”. Målsettingen med utstillingen er å gi besøkende kunnskap om hva naturen har betydd for befolkningen i regionen. Samtidig er det også et mål og formidle at forvaltning av naturen angår oss alle, selv om det finnes ulike syn og måter å gjøre dette på.

Dette kan du finne i utstillinga:

  • Naturforvaltningen i et historisk perspektiv, med vekt på utmarkas betydning for folk i regionen.
  • Sørsamisk naturbruk i regionen.
  • Prosessen bak opprettelsen av nasjonalparkene. Møte mellom ulike interessegrupper.
  • Presentasjon av de fire store rovdyrene (jerv, gaupe, ulv og bjørn), med hovedfokus på bjørn.
  • Fakta og film om fjellreven.