Lierne Nasjonalparksenter er lokalisert i «Naturporten» -et knutepunkt for naturforvaltning og næring, sammen med Statens Naturoppsynnasjonalparkforvalteren for Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparker og fjellstyrene i Lierne.
I Naturporten er også Lierne Utviklingdestinasjonsselskapet Visit Lierne og Lierne Folkebibliotek lokalisert. Dette fellesskapet bidrar til bred kunnskaps- og erfaringsbasert informasjon om natur, arter og attraksjoner til besøkende og aktører som skal drive naturbasert næring i og rundt nasjonalparkene.

Bak senteret står et interkommunalt selskap, med Trøndelag Fylkeskommune og kommunene Lierne, Snåsa, Steinkjer, Verdal og Grong som eiere.

Lierne Nasjonalparksenter skal, som alle landets nasjonalparksentre, være en åpen dør til naturen og naturopplevelser. Vi har som oppgave å drive med formidling for miljøforvaltningen, informere om nasjonalparker og naturvern. Herunder å skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder.
Nasjonalparksentrene skal inspisere til et miljøvennlig friluftsliv, og å bidra til sikker og trygg ferdsel i naturen.

Inne i Lierne nasjonalparksenter finner man utstillingen «Å leve av naturen – Å leve med rovdyr». Utenfor senteret kan man i barmarksesongen besøke Lierne Geologipark