Søknad om motorferdsel

På følgende sider i Lovdata finner du de enkelte verneforskrifter:

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, 

Lierne nasjonalpark/Lijre.

Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat

Storfloa naturreservat

Arvasslia naturreservat

Holdeslia naturreservat

Merkesfloen naturreservat

Guslia naturreservat

Det er mulig å søke om dispensasjon på våre elektroniske skjema. For å søke elektronisk må du velge skjema ift. formålet med motorferdselen, fyll ut skjemaet med nødvendig informasjon. Felter merket * må fylles ut for at søknaden skal sendes. Etter at det er trykt på knappen  “Send søknad”  vil det komme opp en ny side med bekreftelse på at søknaden er sendt. På bekreftelsesiden vil en også ha mulighet til å gå direkte til epostprogrammet for å sende inn vedlegg til søknaden.

Hvis man ikke får denne siden, sjekk søknadsskjemaet på nytt, da om alle felter er utfylt. Felter som er mangefult utfylt vil da bli markert med en liten rød stjerne.

Bekreftelsessiden som kommer opp etter at søknaden er sendt er derfor beviset på at søknaden er blitt levert.

Søknaden blir så arkivert i vårt arkivsystem. I løpet av en ukes tid vil du motta en bekreftelse på epost om at søknaden er mottatt og registrert i våre systemer med eget saksnummer.

For å søke elektronisk må du velge et av disse skjemaene:

Søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter

Søknad om dispensasjon for barmarkskjøring

Søknad om dispensasjon for bruk av luftfartøy

Søknad om dispensasjon for bruk av motorbåt