Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne Nasjonalpark

Lierne Nasjonalparksenter IKS er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella. Lierne Nasjonalparksenter ønsker å være en åpen dør til naturen og naturopplevelser. Vi har som oppgave å drive med formidling for miljøforvaltningen, informere om nasjonalparker og naturvern. Herunder å skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder. Inne i besøkssenteret finner man utstillingen «Å leve av naturen – Å leve med rovdyr». Utenfor senteret kan man i barmarksesongen besøke Lierne Geologipark.

Besøksinfo Lierne Nasjonalparksenter

 • Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark
  Fakta

  Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (sørsamiskLåarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve) er Norges 4. største nasjonalpark, beliggende i skog- og fjellområdene øst i Trøndelag; inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 17. desember 2004 for å beskytte et karakteristisk fjellandskap med innslag av urskog, og den dekker et område på 1 931 km². Samme dag ble Lierne nasjonalpark opprettet, litt lengre øst.

  Hvor ligger det?

  Parken ligger i flere kommuner. Grong, Lierne, Snåsa, Steinkjer og Verdal. Se kart.

  Hvordan komme hit?

  Fra sør: Fra Stiklestad langs Rv. 757 mot Vera. Stier inn mot nasjonalparken fra Skjækerfossen, Storlunet og Vera.
  Fra vest: Fra Steinkjer langs Rv. 762, via Gaulstad til
  Lustadvatnet. Videre langs sti mot Skjækervatnet.
  Fra Rv. 763 ved Breide i Snåsa til Grønningen og videre østover langs merka stier.
  Fra Rv. 763 i Snåsa sentrum til Agle, deretter via Skromo til
  parkering ved Storåskammen, eller”Lurudalsvegen” til Gressåmoen fjellgård.
  Fra nord: Langs Rv. 74 fra Formofoss og til Nordli, ta av ved Trongen eller parker ved Gosen på Lifjellet.
  Fra øst: Langs Rv. 765 gjennom Sørli kan du ta av hovedveien flere steder, f.eks. ved Jule, Bruvoll og Eide.
  Fra Sverige: 55 km fra Kallsedet via Övereng til Edevik og leie båt over til Gaundalen fjellgård, videre til Björkede og leie båt over til Holden fjellgård, og videre til inn til Långnäset der det kan leies båt over til Gjefsjøen. På vinterstid kan det leies snøskuterskyss.

  Kart som dekker området

  Norge-serien: Nordli 10104, Sørli 10100, Snåsa 10099, Levanger 10095, Skäckerfjellen 10096 og Stjørdalen 10091.

  Fremste særpreg

  Blåfjella/Skjækerfjella er et område med mange kulturminner om man tar seg tid til å se. Særlig finner man mange samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder.

  Friluftsliv

  Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og lite merking eller annen tilrettelegging i selve nasjonalparken. Fra innfallsportene inn til grensen for nasjonalparken, er det stortsett både stier, merker og broer.

  Tips

  Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.

 • Lierne/Lirje nasjonalpark
  Fakta

  Lierne nasjonalpark (sørsamisk: Lijre) er en norsk nasjonalpark som ligger i lavfjellsområder nord i Trøndelag; ved svenskegrensen. Hele nasjonalparken ligger i Lierne kommune. Litt lengre vest, i samme kommune, starter den langt større Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, som ble opprettet samme dag, 17.desember 2004

  Hvor ligger det?

  Ta av fra E6 og følg fylkesvei 74 mot Lierne og Sverige. På fylkesvei 74 mot Gäddede tar du av på en skogsbilvei inn til hovedinnfallsporten i Muru statsallmenning.
  Alternativt kan du ta fylkesvei 765 mot svenskegrensen gjennom Sørli, parker oppi Løvsjølia og gå inn til parken derfra, om vinteren er det oppkjørt skiløype herfra.
  Kjør videre langs 765 til Mebygda, ta av ved Frode Estil’s plass opp en skogsbilvei. Fra parkeringen her er det flatt innover mot parkens høyeste fjell, Hestkjølen (1390 moh), som du ser hele veien inn til nasjonalparkgrensen.

  Hvordan komme hit?

  Når du først er kommet til Lierne kan du velge flere innfallsveier til nasjonalparken. Både ved å følge RV765 og Rv. 74 kommer du nært grensa til nasjonalparken. Fra Rv.74 er det skiltet inn til innfallsport ved Muru. Det jobbes med å få til god skilting og innfallsport i Sørli.

  Kart som dekker området

  1:50.000-serien: Sørli, Nordli og Murusjøen. Eller turkart Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 1:100.000.

  Fremste særpreg

  Her finnes det rik høgfjellsfauna og verdifulle våtmarksområder. og ikke minst mange interessante kvartærgeologiske spor etter siste istid.

  Friluftsliv

  Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og ingen merking eller annen tilrettelegging.

  Tips

  Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.

 • Innfallsport Lierne og Grong
  Hvor er innfallsporten
  Om innfallsporten

  Ved innfallsporten finner du en stor parkeringsplass, et utedo og en gamme.

  Inne i gammen kan du fyre bål og spise maten din eller bare nye bålet med venner.

  Du finner opplysninger og informasjon om nasjonalparken ved gammen.

  Parkering

  Du kan parkere inne på parkeringsplassen, men på vinteren før mars, er ikke parkeringsplassen brøytet.

  NB! Parkeringsavgift må betales gjennom Vipps. Se egen informasjon på stedet.

  Har du med hund?

  I området rundt innfallsporten er det reinbeiteområdet. Det er derfor delvis mye rein i nærheten.

  Vi oppfordrer derfor alle med hund om å holde dem i bånd.

  Klar for tur?

  Fra innfallsporten har du mange tur muligheter.

  Ønsker du en enkel tur som passer for hele familien, anbefaler vi turen opp til nasjonalparkbautaen.

  Litt lengre tur, vil turen opp til Vestre eller Østre Brandsfjell være et fint mål.

  Uansett, planlegg turen godt, se på kartet før du starter. Har du GPS vil dette være lurt å ta med seg i tillegg til kart og kompass. Været endrer seg raskt, og i området på fjellet, kan det være vanskelig å navigere uansett sikt.

  Trenger du mere informasjon?

  Besøkssenter nasjonalpark i Lierne, vi kan hjelpe deg med planlegging av turen og hva du bør tenke på om du skal på en lengre tur.
  Send oss en epost, melding på Facebook eller ring 902 70 255

  Trenger du overnatting, bespisning eller på utkikk etter andre ting å gjøre i området, sjekk ut www.visitinnherred.no og www.visitnamdalen.com

  Forslag til overnatting og bespisning i Lierne og Grong:
  Heia Gjestegård
  Grong Hotell
  Lierne Gjestegård
  Liverten
  Fjellstyrene i Lierne

 • Innfallsporten i Snåsa
  Hvor er innfallsporten
  Om innfallsporten

  Ved innfallsporten finner du en stor parkeringsplass, et utedo, et stort skiferbord og benker.

  Du finner opplysninger og informasjon om nasjonalparken ved innfallsporten.

  Parkering

  Du kan parkere inne på parkeringsplassen, men på vinteren er det ikke brøytet lengre enn til Ismenningen Fjellstue.

  NB! Kommer du med egen bil må du betale vegavgift før du kjører inn. Du kan betale med kort.

  Har du med hund?

  I området rundt innfallsporten er det reinbeiteområdet. Det er derfor delvis mye rein i nærheten.

  Vi oppfordrer derfor alle med hund om å holde dem i bånd.

  Klar for tur?

  Fra innfallsporten har du mange tur muligheter.
  Vi anbefaler vannveien over Grønningen, ned til Skjelbreia og videre til Holden. Herfra kan du ta bena fat, eller du kan sette camp ved et av vannene. Det er flere små øyer og holmer underveis som kan være en hyggelig stopp.

  Husk redningsvest om du skal ut på vannet.

  Uansett, planlegg turen godt, se på kartet før du starter. Har du GPS vil dette være lurt å ta med seg i tillegg til kart og kompass.

  Trenger du mere informasjon?

  Besøkssenter nasjonalpark i Lierne, vi kan hjelpe deg med planlegging av turen og hva du bør tenke på om du skal på en lengre tur.
  Send oss en epost, melding på Facebook eller ring 902 70 255

  Trenger du overnatting, bespisning eller på utkikk etter andre ting å gjøre i området, sjekk ut www.visitinnherred.no

  Forslag til overnatting og bespisning i Snåsa:
  Snåsa hotell
  Snåsa Fjellstyre
  Gjefsjøen Fjellgård
  Landsem Gård

 • Innfallsporten i Steinkjer
  Hvor er innfallsporten
  Om innfallsporten

  Ved innfallsporten finner du en stor parkeringsplass, et utedo og en sitteplass i skifer.

  Du finner opplysninger og informasjon om nasjonalparken ved parkeringen.

  Parkering

  Du kan parkere inne på parkeringsplassen året rundt.

  NB! Parkeringsavgift må betales gjennom Vipps. Se egen informasjon på stedet.

  Har du med hund?

  I området rundt innfallsporten er det reinbeiteområdet. Det er derfor delvis mye rein i nærheten.

  Vi oppfordrer derfor alle med hund om å holde dem i bånd.

  Klar for tur?

  Fra innfallsporten følger du svillestien ca 10km. Du kommer da til Norges geografiske midtpunkt. Dette er en fin tur som passer de aller fleste.
  Fra dette punktet kan du velge selv hvor turen går.

  Uansett, planlegg turen godt, se på kartet før du starter. Har du GPS vil dette være lurt å ta med seg i tillegg til kart og kompass. Været endrer seg raskt, og i området på fjellet, kan det være vanskelig å navigere uansett sikt.

  Trenger du mere informasjon?

  Besøkssenter nasjonalpark i Lierne, vi kan hjelpe deg med planlegging av turen og hva du bør tenke på om du skal på en lengre tur.
  Send oss en epost, melding på Facebook eller ring 902 70 255

  Trenger du overnatting, bespisning eller på utkikk etter andre ting å gjøre i området, sjekk ut www.visitinnherred.no

  Forslag til overnatting og bespisning i Steinkjer og Ongdal:
  Mokk Gård
  Steinkjer kommuneskoger
  Quality Hotel Grand Steinkjer

 • Innfallsporten i Verdal
  Hvor er innfallsporten
  Om innfallsporten

  Ved innfallsporten finner du en stor parkeringsplass,litt informasjon om området og en sittegruppe i skifer hvor du kan raste med matpakka før turen starter.

   

  Parkering

  Du kan parkere inne på parkeringsplassen, men på vinteren før mars, er ikke parkeringsplassen brøytet.

  NB! Parkeringsavgift må betales gjennom Vipps. Se egen informasjon på stedet.

  Har du med hund?

  I området rundt innfallsporten er det tidvis mye beitedyr, både sau og rein.

  Vi oppfordrer derfor alle med hund om å holde dem i bånd.

  Klar for tur?

  Fra innfallsporten har du mange tur muligheter.

  Det går flere merkede og godt brukte stier fra parkeringen. Har du DNT appen vil du finne mere informasjon om disse turene. Stiene er også skiltet fra start og ved kryss.

  Uansett, planlegg turen godt, se på kartet før du starter. Har du GPS vil dette være lurt å ta med seg i tillegg til kart og kompass. Været endrer seg raskt, og i området på fjellet, kan det være vanskelig å navigere uansett sikt.

  Trenger du mere informasjon?

  Besøkssenter nasjonalpark i Lierne, vi kan hjelpe deg med planlegging av turen og hva du bør tenke på om du skal på en lengre tur.
  Send oss en epost, melding på Facebook eller ring 902 70 255

  Trenger du overnatting, bespisning eller på utkikk etter andre ting å gjøre i området, sjekk ut www.visitinnherred.no

  Forslag til overnatting og bespisning i Verdal
  Scandic Stiklestad
  Thon Hotel Verdal
  Østnes camping Vuku
  Værdalsbruket
  Stiklestad Camping

Geologipark

Lierne Geologipark ble åpnet sommeren 2012. Med denne parken vil vi skape undring og nysgjerrighet rundt landskapet i området. I parken kan du prøve deg på gullvasking, krype inn i et bjørnehi, studere vakre polerte steiner, ta en rast ved det store skiferbordet eller finne informasjon på plakatene rundt om kring i parken.
Geologiparken er åpen hver dag hele døgnet.

Innendørs utstilling

Utstillingen i Lierne nasjonalparksenter ble åpnet i 2007 og er bygd opp rundt temaet ”Å leve av naturen – Å leve med rovdyr”. Målsettingen med utstillingen er å gi besøkende kunnskap om hva naturen har betydd for befolkningen i regionen. Samtidig er det også et mål og formidle at forvaltning av naturen angår oss alle, selv om det finnes ulike syn og måter å gjøre dette på.
Åpningstider er mandag til fredag 09:00-15:00. Stengt lørdag og søndag.