Besøkssenter nasjonalpark

Lierne Nasjonalparksenter IKS er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella. Lierne Nasjonalparksenter ønsker å være en åpen dør til naturen og naturopplevelser. Vi har som oppgave å drive med formidling for miljøforvaltningen, informere om nasjonalparker og naturvern. Herunder å skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder. Inne i besøkssenteret finner man utstillingen «Å leve av naturen – Å leve med rovdyr». Utenfor senteret kan man i barmarksesongen besøke Lierne Geologipark.
 • Ut å gå? Vi kan gi deg gode råd

  Alle som har vært ute på tur, vet hvor viktig en god planlegging er, enten om du reiser alene, med …

 • Dark sky Lierne

  Har du sett en helt svart nattehimmel før? De fleste vil nok svare ja på dette, men faktum er at …

Foto: Steinar Johansen

Om Lierne Nasjonalparksenter

Lierne Nasjonalparksenter ble offisielt åpnet juni 2006, og er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella. Senteret er plassert i Lierne kommune i Nord-Trøndelag.

Lierne Nasjonalparksenter er lokalisert i «Naturporten» -et knutepunkt for naturforvaltning og næring, sammen med Statens Naturoppsyn, nasjonalparkforvalteren for Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparker og fjellstyrene i Lierne. I Naturporten er også Lierne Utvikling, destinasjonsselskapet Visit Lierne og Lierne Folkebibliotek lokalisert. Dette fellesskapet bidrar til bred kunnskaps- og erfaringsbasert informasjon om natur, arter og attraksjoner til besøkende og aktører som skal drive naturbasert næring i og rundt nasjonalparkene.

Bak senteret står et interkommunalt selskap, med Trøndelag Fylkeskommune og kommunene Lierne, Snåsa, Steinkjer, Verdal og Grong som eiere.

Lierne Nasjonalparksenter skal, som alle landets nasjonalparksentre, være en åpen dør til naturen og naturopplevelser. De har som oppgave å drive med formidling for miljøforvaltningen, informere om nasjonalparker og naturvern. Herunder å skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder. Nasjonalparksentrene skal inspisere til et miljøvennlig friluftsliv, og å bidra til sikker og trygg ferdsel i naturen.

Inne i Lierne nasjonalparksenter finner man utstillingen «Å leve av naturen – Å leve med rovdyr». Utenfor senteret kan man i barmarksesongen besøke Lierne Geologipark.

Foto: Steinar Johansen

Nasjonalparker

Norges nasjonalparker – vår felles naturarv
Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store naturområder – fra hav til fjell. For naturens egen skyld, for oss og for kommende generasjoner. Nasjonalparkene rommer storslagen natur med variert dyre- og planteliv, fosser og breer, høye fjell, endeløse vidder, dype skoger, vakre fjorder og kystområder. I dag har Norge 41 nasjonalparker, 34 på fastlandet og sju på Svalbard, som alle byr på et mangfold av muligheter og opplevelser. I tillegg finner du kulturminner som viser hvordan områder ble brukt tidligere. I nasjonalparkene finnes et mangfold av muligheter for gode og spennende naturopplevelser. Bruk den flotte naturen vår – på naturens premisser.

Store områder i regionen er vernet i en eller annen form. Tar man med de svenske verneområdene like over grensa blir det utrolig mange kvadratkilometer som ikke vil bli endret på grunn av teknologiske inngrep.

Tradisjonelt friluftsliv er sjelden noe problem i parkene, for spesifikasjoner sjekk nettsiden til nasjonalparkforvalteren, hvor forskrifter og forvaltning av parkene er beskrevet.

Husk, du er gjest hos naturen:

 • Gå hvor du vil, så lenge du bruker apostelens hester.
 • Ta pause hvor du vil, tilbring gjerne natta også. Men ta med søpla di hjem!
 • Bålfyring er lov, bortsett fra i skogmark mellom 12. april og 15. september. Ikke ta mer ved enn nødvendig.
 • Plukk gjerne sopp og bær til eget bruk.
 • Jakt og fiske er lov, så lenge du har gyldig jakt-/fiskekort. Levende fisk som agn er ikke lov, heller ikke å flytte fisk fra et vassdrag til et annet.
 • Hunden trives også på tur, men husk utvidet båndtvang 1. mars-20. august.

Ellers vis hensyn , særlig i yngle-/hekkeperioden, ikke ødelegg kulturminner, vegetasjon… kort sagt oppfør deg som når du er på besøk til noen! GOD TUR.

Besøksinfo Lierne Nasjonalparksenter

 • Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark
  Fakta

  Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (sørsamiskLåarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve) er Norges 4. største nasjonalpark, beliggende i skog- og fjellområdene øst i Trøndelag; inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 17. desember 2004 for å beskytte et karakteristisk fjellandskap med innslag av urskog, og den dekker et område på 1 924 km². Samme dag ble Lierne nasjonalpark opprettet, litt lengre øst.

  Hvor ligger det?

  Parken ligger i flere kommuner. Grong, Lierne, Snåsa, Steinkjer og Verdal. Se kart.

  Hvordan komme hit?
  Kart som dekker området

  1:50.000-serien: Sørli, Nordli, Snåsa og Skäckerfjällen (se kartbutikken.no) Eller turkart Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 1:100.000

  Fremste særpreg

  Blåfjella/Skjækerfjella er et område med mange kulturminner om man tar seg tid til å se. Særlig finner man mange samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder.

  Friluftsliv

  Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og ingen merking eller annen tilrettelegging.

  Tips

  Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.

 • Lierne/Lirje nasjonalpark
  Fakta

  Lierne nasjonalpark (sørsamisk: Lijre) er en norsk nasjonalpark som ligger i lavfjellsområder nord i Trøndelag; ved svenskegrensen. Hele nasjonalparken ligger i Lierne kommune. Litt lengre vest, i samme kommune, starter den langt større Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, som ble opprettet samme dag.

  Hvor ligger det?

  Lierne Nasjonalpark ligger i sin helhet i Lierne kommune i Nord-Trøndelag. Se kart.

  Hvordan komme hit?

  Når du først er kommet til Lierne kan du velge flere innfallsveier til nasjonalparken. Både ved å følge RV765 og Rv. 74 kommer du nært grensa til nasjonalparken. Fra Rv.74 er det skiltet inn til innfallsport ved Muru. Det jobbes med å få til god skilting og innfallsport i Sørli.

  Kart som dekker området

  1:50.000-serien: Sørli, Nordli og Murusjøen. Eller turkart Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 1:100.000.

  Fremste særpreg

  Her finnes det rik høgfjellsfauna og verdifulle våtmarksområder. og ikke minst mange interessante kvartærgeologiske spor etter siste istid.

  Friluftsliv

  Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og ingen merking eller annen tilrettelegging.

  Tips

  Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.

Geologipark

Lierne Geologipark ble åpnet sommeren 2012. Med denne parken vil vi skape undring og nysgjerrighet rundt landskapet i området. I parken kan du prøve deg på gullvasking, krype inn i et bjørnehi, studere vakre polerte steiner, ta en rast ved det store skiferbordet eller finne informasjon på plakatene rundt om kring i parken.

Innendørs utstilling

Utstillingen i Lierne nasjonalparksenter ble åpnet i 2007 og er bygd opp rundt temaet ”Å leve av naturen – Å leve med rovdyr”. Målsettingen med utstillingen er å gi besøkende kunnskap om hva naturen har betydd for befolkningen i regionen. Samtidig er det også et mål og formidle at forvaltning av naturen angår oss alle, selv om det finnes ulike syn og måter å gjøre dette på.