Stjernehimmel LauvsjøvolaVi sikter mot stjernene!

Med ny Strategiplan mot 2021, re-autorisasjonsavtale med Miljødirektoratet og ny merkevare-og besøksstrategi for Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark  og Lierne nasjonalpark, ser vi stort behov for å oppgradere denne hjemmesiden. Dette vil skje i første halvdel av 2017, så inntil videre vil det være facebooksiden vår  som er mest oppdatert på nyheter og annen aktuell informasjon.

Det er også påbegynt et arbeid i Lierne med masterplan for reisemålsutvikling. Så langt har Lierne Nasjonalparksenter utarbeidet en forstudie, og Visit Lierne tar arbeidet videre inn i en forprosjektfase. Hele forstudien kan du lese her: 

Forstudie Masterplan Reisemålsutvikling

Velkommen!