Norges nasjonalparker – vår felles naturarv

Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store naturområder – fra hav til fjell. For naturens egen skyld, for oss og for kommende generasjoner. Nasjonalparkene rommer storslagen natur med variert dyre- og planteliv, fosser og breer, høye fjell, endeløse vidder, dype skoger, vakre fjorder og kystområder. I dag har Norge 41 nasjonalparker, 34 på fastlandet og sju på Svalbard, som alle byr på et mangfold av muligheter og opplevelser. I tillegg finner du kulturminner som viser hvordan områder ble brukt tidligere. I nasjonalparkene finnes et mangfold av muligheter for gode og spennende naturopplevelser. Bruk den flotte naturen vår – på naturens premisser.

Store områder i regionen er vernet i en eller annen form. Tar man med de svenske verneområdene like over grensa blir det utrolig mange kvadratkilometer som ikke vil bli endret på grunn av teknologiske inngrep.

Tradisjonelt friluftsliv er sjelden noe problem i parkene, for spesifikasjoner sjekk nettsiden til nasjonalparkforvalteren, hvor forskrifter og forvaltning av parkene er beskrevet.

Husk, du er gjest hos naturen:

  • Gå hvor du vil, så lenge du bruker apostelens hester.
  • Ta pause hvor du vil, tilbring gjerne natta også. Men ta med søpla di hjem!
  • Bålfyring er lov, bortsett fra i skogmark mellom 12. april og 15. september. Ikke ta mer ved enn nødvendig.
  • Plukk gjerne sopp og bær til eget bruk.
  • Jakt og fiske er lov, så lenge du har gyldig jakt-/fiskekort. Levende fisk som agn er ikke lov, heller ikke å flytte fisk fra et vassdrag til et annet.
  • Hunden trives også på tur, men husk utvidet båndtvang 1. mars-20. august.

Ellers vis hensyn , særlig i yngle-/hekkeperioden, ikke ødelegg kulturminner, vegetasjon… kort sagt oppfør deg som når du er på besøk til noen! GOD TUR.