Velkommen til Lierne Geologipark!

(English below)

Lierne Geologipark er en del av utstillinga til Besøkssenter nasjonalpark. Parken ble offisielt åpnet 12. juli i 2012. Samme dag ble «søsterparken» Frostviken Fjällpark i
Gäddede åpnet. Disse to parkene utfyller hverandre tematisk og har sammenfallende
design. I Frostviken Fjällpark kan du se og lære om fjellregionens ville vekster, mens
denne parken fokuserer på det som er grunnen under de ville vekstene, altså
berggrunnen.

Ideskisse og produksjon til begge parkene er gjort av det svenske firmaet Taiga
Nature & Photo.

Parken er åpen 24/7. Her kan du når som helst ta med deg familie og venner,
fyre opp i bålplassen, ta en kafferast rundt det solide skiferbordet, prøve lykken
som gullgraver og leke og lære.

Takk for at du:

  • Ikke legger igjen søppel.
  • Henger opp brukte gullvaskepanner på stativet.
  • Ikke pirker eller bryter på mineralene i utstillinga.
  • Forlater bålet forsvarlig om du har brukt det.

 

Welcome to Lierne Geology Park!

Lierne Geology Park is part of the exhibition at Visitor Center National Park. The park
was officially opened on 12 July 2012. On the same day, the “sister park” Frostviken
Mountain Park in Gäddede was opened. These two parks complement each other
thematically and have matching designs. In Frostviken Fjällpark you can see and
learn about the mountain region’s wild growth, while this park focuses on what is the
ground beneath the wild growth.
Concept sketch and production for both parks has been done by the Swedish
company Taiga Nature & Photo.

This park is open 24/7. Here you can bring your family and friends at any time,
light the fire, have a coffee break around the solid slate table, try your luck as a
gold digger and play and learn.

Thank you for:

  • Not throwing litter in the park.
  • Hanging up used pans on the stand.
  • Not breaking the minerals in the exhibition.
  • Leaving the fire safely if you have used it.