Storfloa naturreservat

Storfloen naturreservat ble vernet i 1988 og dekker et område på 7,8 km². Naturreservatet ligger i sin helhet på eiendommen til Ulvig Kiær. Etter opprettelsen av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark i 2004, ble hele naturreservatet omkranset av nasjonalpark og forvaltningen ble lagt til nasjonalparkforvaltningen.

Formålet med fredningen er å bevare et større myrlandskap i den indre del av Namdalen, der særlig forekomstene av bakkemyr, som tildels er svært bratt, og terrengdekkende myr er av særlig interesse.