Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne Nasjonalpark

Lierne Nasjonalparksenter IKS er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella. Lierne Nasjonalparksenter ønsker å være en åpen dør til naturen og naturopplevelser. Vi har som oppgave å drive med formidling for miljøforvaltningen, informere om nasjonalparker og naturvern. Herunder å skape forståelse for vern av sårbare naturtyper og arter og verdien av store sammenhengende naturområder. Inne i besøkssenteret finner man utstillingen «Å leve av naturen – Å leve med rovdyr». Utenfor senteret kan man i barmarksesongen besøke Lierne Geologipark.
 • Vi kan hjelpe deg i planleggingen

  Alle som har vært ute på tur, vet hvor viktig en god planlegging er, enten om du reiser alene, med …

 • Plass til alle i fjellet

  Høsten er utrolig flott årstid, og flere av oss ønsker å tilbringe denne mest mulig ute i skog og fjell. …

Besøksinfo Lierne Nasjonalparksenter

 • Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark
  Fakta

  Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (sørsamiskLåarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve) er Norges 4. største nasjonalpark, beliggende i skog- og fjellområdene øst i Trøndelag; inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 17. desember 2004 for å beskytte et karakteristisk fjellandskap med innslag av urskog, og den dekker et område på 1 932 km². Samme dag ble Lierne nasjonalpark opprettet, litt lengre øst.

  Hvor ligger det?

  Parken ligger i flere kommuner. Grong, Lierne, Snåsa, Steinkjer og Verdal. Se kart.

  Hvordan komme hit?

  Fra sør: Fra Stiklestad langs Rv. 757 mot Vera. Stier inn mot nasjonalparken fra Skjækerfossen, Storlunet og Vera.
  Fra vest: Fra Steinkjer langs Rv. 762, via Gaulstad til
  Lustadvatnet. Videre langs sti mot Skjækervatnet.
  Fra Rv. 763 ved Breide i Snåsa til Grønningen og videre østover langs merka stier.
  Fra Rv. 763 i Snåsa sentrum til Agle, deretter via Skromo til
  parkering ved Storåskammen, eller”Lurudalsvegen” til Gressåmoen fjellgård.
  Fra nord: Langs Rv. 74 fra Formofoss og til Nordli, ta av ved Trongen eller parker ved Gosen på Lifjellet.
  Fra øst: Langs Rv. 765 gjennom Sørli kan du ta av hovedveien flere steder, f.eks. ved Jule, Bruvoll og Eide.
  Fra Sverige: 55 km fra Kallsedet via Övereng til Edevik og leie båt over til Gaundalen fjellgård, videre til Björkede og leie båt over til Holden fjellgård, og videre til inn til Långnäset der det kan leies båt over til Gjefsjøen. På vinterstid kan det leies snøskuterskyss.

  Kart som dekker området

  Norge-serien: Nordli 10104, Sørli 10100, Snåsa 10099, Levanger 10095, Skäckerfjellen 10096 og Stjørdalen 10091.

  Fremste særpreg

  Blåfjella/Skjækerfjella er et område med mange kulturminner om man tar seg tid til å se. Særlig finner man mange samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder.

  Friluftsliv

  Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og lite merking eller annen tilrettelegging i selve nasjonalparken. Fra innfallsportene inn til grensen for nasjonalparken, er det stortsett både stier, merker og broer.

  Tips

  Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.

 • Lierne/Lirje nasjonalpark
  Fakta

  Lierne nasjonalpark (sørsamisk: Lijre) er en norsk nasjonalpark som ligger i lavfjellsområder nord i Trøndelag; ved svenskegrensen. Hele nasjonalparken ligger i Lierne kommune. Litt lengre vest, i samme kommune, starter den langt større Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, som ble opprettet samme dag, 17.desember 2004

  Hvor ligger det?

  Ta av fra E6 og følg fylkesvei 74 mot Lierne og Sverige. På fylkesvei 74 mot Gäddede tar du av på en skogsbilvei inn til hovedinnfallsporten i Muru statsallmenning.
  Alternativt kan du ta fylkesvei 765 mot svenskegrensen gjennom Sørli, parker oppi Løvsjølia og gå inn til parken derfra, om vinteren er det oppkjørt skiløype herfra.
  Kjør videre langs 765 til Mebygda, ta av ved Frode Estil’s plass opp en skogsbilvei. Fra parkeringen her er det flatt innover mot parkens høyeste fjell, Hestkjølen (1390 moh), som du ser hele veien inn til nasjonalparkgrensen.

  Hvordan komme hit?

  Når du først er kommet til Lierne kan du velge flere innfallsveier til nasjonalparken. Både ved å følge RV765 og Rv. 74 kommer du nært grensa til nasjonalparken. Fra Rv.74 er det skiltet inn til innfallsport ved Muru. Det jobbes med å få til god skilting og innfallsport i Sørli.

  Kart som dekker området

  1:50.000-serien: Sørli, Nordli og Murusjøen. Eller turkart Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 1:100.000.

  Fremste særpreg

  Her finnes det rik høgfjellsfauna og verdifulle våtmarksområder. og ikke minst mange interessante kvartærgeologiske spor etter siste istid.

  Friluftsliv

  Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og ingen merking eller annen tilrettelegging.

  Tips

  Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.

Geologipark

Lierne Geologipark ble åpnet sommeren 2012. Med denne parken vil vi skape undring og nysgjerrighet rundt landskapet i området. I parken kan du prøve deg på gullvasking, krype inn i et bjørnehi, studere vakre polerte steiner, ta en rast ved det store skiferbordet eller finne informasjon på plakatene rundt om kring i parken.
Geologiparken er åpen hver dag hele døgnet.

Innendørs utstilling

Utstillingen i Lierne nasjonalparksenter ble åpnet i 2007 og er bygd opp rundt temaet ”Å leve av naturen – Å leve med rovdyr”. Målsettingen med utstillingen er å gi besøkende kunnskap om hva naturen har betydd for befolkningen i regionen. Samtidig er det også et mål og formidle at forvaltning av naturen angår oss alle, selv om det finnes ulike syn og måter å gjøre dette på.
Åpningstider er mandag til fredag 08:00-15:30. Stengt lørdag og søndag.