Nasjonalparker i Trøndelag

Med boka «Nasjonalparker i Trøndelag» gir fotografene Kjartan Trana og Steinar Johansen oss en smakebit av hvordan en tur gjennom alle de trønderske nasjonalparkene kan oppleves. Boka er nå i handelen hos enkelte bokhandler og en del andre utsalgssteder.

Boka "Nasjonalparker i Trøndelag"

Nasjonalparker i Trøndelag

Nasjonalparkene i Trøndelag er en naturskatt som vi har fotografert og opplevd i mange år. Med sammenslåingen til et nytt storfylke kom tanken om å lage ei gavebok; ei bok som kan vise fram den storslåtte naturen vi nå har sammen.

Vi har tatt utgangspunkt i fylkets sju nasjonalparker, og har i tillegg tatt oss den frihet å innlemme Sylan, Skardsfjella-Hyllingsdalen og Trollheimen i det gode selskap. Ettersom vi beveger oss i fjelltrakter hvor reinen er en historisk fellesnevner, og hvor store deler i dag er sørsamisk kjerneområde, har vi også et eget kapittel om rein og samenes historie fram til dagens reindrift.

På den ene siden ønsker vi å vise fram disse flotte naturområdene som er vår felles arv: Fjellheimen så vakker at den gir minner for livet, rypa som kakler i vierkjerret og
storauren som vaker i stille fjellvann. Men samtidig skal vi heller ikke glemme at naturrikdommen i disse fjellene har vært grunnlag for livberging gjennom flere hundre år. Jakt, fangst og fiske, myrslått og beiting, setring og tømmerhogst.
Tilsammen ga naturen fjellbonden det som skulle til for å fø folk og dyr. Og der fotturisten og rypejegeren ferdes i dag, tok pilegrimer og andre reisende seg fram på gamle ferdaveier. Her handlet det langt mer om kampen for tilværelsen, enn om fritid.

Du har kanskje sett at bokas forside både er snudd på hodet og består av flere deler? Det ligger litt symbolikk i akkurat det. Med dette bakteppet er det vi ønsker deg velkommen med på vår reise gjennom nasjonalparkene i Trøndelag, og håper du, ved reisens slutt, deler vår stolthet over disse makeløse fjell ene.

Kjartan Trana                    Steinar Johansen

Boka er nå i handel og kan foreløpig kjøpes på følgende steder:

Utsalgspris kr. 378,- 

Boka kan også bestilles hos Lierne Nasjonalparksenter. Send da en epost til [email protected] med navn, adresse og telefonnummer.
NB! Porto på 170,- kommer i tillegg på faktura.

Les mer om Nasjonalparken i Trøndelag på denne siden