Dark sky Lierne

Lierne og omegn er kanskje et av de mørkeste stedene i Vest-Europa. Det vil si at utendørs belysning og bakkebelysning ikke forstyrrer naturlig nattemørke og nattehimmelen. For mange av oss er nok dette nesten litt irriterende; når du må fram med lommelykta bare du skal en tur uti uthuset. Men de aller fleste folk i verden bor i store byer, der bakkebelysning alltid lyser opp nattehimmelen. Mange har aldri sett en stjernehimmel.

Dark sky Lierne. Opplyst telt og en person med hodelykt som lyser opp mot stjernehimmelen
Har du sett en helt svart nattehimmel før?
De fleste vil nok svare ja på dette, men faktum er at du må reise veldig langt unna noen form for gatebelysning eller andre sterke lyskilder før du kan oppleve dette.

Hva er “Dark Sky”
Det finnes en global organisasjon: International Dark Sky Association (IDA) som jobber nettopp for at det skal bevares noen steder i verden, som er greit tilgjengelig for besøkende, der man kan oppleve et helt naturlig nattemørke og dermed bl.a. se stjernehimmel. På bakgrunn av søknader sertifiserer denne organisasjonen ulike steder som oppfyller dette (International Dark Sky Places). Disse stedene kan enten være ei hel bygd -Dark Sky Communities (C), større naturområder -Dark Sky Parks (P) eller Dark Sky Reserves (R). Mer informasjon om organisasjonen og de steder som er sertifiserte Dark Sky plasser i dag finnes på nettsiden til IDA www.darksky.org

Hva betyr dette for området?
Det internasjonale «stempelet» dette området vil få vil ikke ha noen praktisk betydning for grunneier eller bruksberettigede i området. Dette er altså ingen ny vernebestemmelse som legger bånd på området og begrenser bruken av det. Det er snarere en anerkjennelse av en naturkvalitet området har, som de fleste av oss kanskje ikke har tenkt på. All normal utendørs belysning slik det er i dag rundt på hus, hytter og gårder i Lierne er ikke til hinder for å oppnå sertifisering. Dark Sky sertifiseringen vil nok ikke nødvendigvis trekke flere folk inn i nasjonalparkene. Til det er de for utilgjengelig, i hvert fall i mørket. Likevel er nasjonalparkene våre også en viktig merkevare i denne satsningen. Urbane, mørkesøkende turister, som ofte har med seg tungt kamerautstyr for å fotografere stjernehimmel trenger at opplevelsen er lett tilgjengelig. Ved å sertifisere hele Lierne kommune, kan man kanalisere ferdselen til områder og aktører som ønsker å satse på næringsutvikling i kjølvannet av sertifikatet.

Foto: Petr Pavlíček

Kan en svart himmel være interessant da?
Steder rundt i verden som er blitt sertifiserte som Dark Sky plasser har opplevd et økt besøk av mørkesøkende, stjernetittende turister. I masterplan for reisemålsutvikling i Lierne, som Visit Lierne holder på å utarbeide nå, har man valgt å fokusere på Dark Sky som et viktig element. Dette fokuset vil kunne tiltrekke seg besøkende også på en årstid der det vanligvis ikke er så mye turister i bygda (på den mørkeste høsten og vinteren). Det vil kunne gi grunnlag for enda mer helårlig drift for de i kommunen som driver i besøksnæringa. Fokuset på Dark Sky / stjernehimmel / mørke vil også gi grunnlag for enkle, men attraktive guida opplevelser som kan tilbys besøkende. Noe så enkelt som en vandring på kveld med hodelykt (evt. med truger) og med litt bålkos og historiefortelling er opplevelser som mange betaler godt for. Og utrolig mange Libygger har absolutt det som trengs for å kunne selge noe sånt. Man har bare ikke tenkt at noe så enkelt faktisk er en attraktiv opplevelse som folk vil kjøpe.

Tenke nytt kan lønne seg!
For å være konkurransedyktig i reiselivet i dag, trengs det at man tar en tydelig og unik posisjon. Det er kun et Dark Sky sted i Norden pr i dag –Møn og Nyjord i Danmark. Ved å oppnå et slikt sertifikat vil Lierne bli veldig synlig på verdens Dark Sky kart, som første sted i Norge/Sverige/Finland. Nordlys er, uten sidestykke, det største trekkplasteret for turister til Nord-Norge. Dette har tatt av bare mer og mer, og har vel snart nådd en topp. I stadig flere av verdens reiselivsmagasin skrives det nå artikler om «Dark Sky Tourism». Dette er et tema som er på full fart opp. I Lierne har man nordlyset også som bonus, ofte synlig fra tidligere på høsten enn lengre nord.

Foto: Petr Pavlíček

Ok, men hvordan skal vi gjøre dette?
Lierne Nasjonalparksenter, i samarbeid med Visit Lierne, har intensjon om å utarbeide og levere søknaden til IDA i løpet av 2018. Visit Lierne jobber parallelt med profilering, salgbare innovative opplevelser og produktutvikling i tråd med denne merkevaren og i tråd med masterplan for reisemålsutvikling for Lierne.

Parallelt med dette jobbes det med en plan om et tilrettelagt utsiktspunkt mot nasjonalparkene på Lauvsjøklumpen. Tilretteleggingen vil også bidra til at dette blir et ypperlig sted for å observere stjernehimmel. På svensk side av grensen til den foreslåtte parken er også store sammenhengende områder, tilnærmet uforstyrret av bakkebelysning. Framover kan man også se for seg at man, gjennom et Interreg-prosjekt, utvider parken over på svensk side. Det vil da bli det første Dark Sky stedet i verden som krysser landegrenser. I Gäddede står også et stjerneobservatorium, som er noe som passer utmerket inn i dette konseptet. Men for å komme i gang, og komme på kartet, starter vi å søke om sertifisering for Lierne.

Argumenter for å forplikte seg til å ivareta naturlig nattemørke

  • Naturlig nattemørke er også en naturkvalitet. De fleste folk i verden bor i dag i store byer med utendørs belysning og lysende skilt rundt seg hele tiden. Mange har derfor aldri opplevd naturlig nattemørke, og aldri sett stjernehimmel.
    På lysforurensingskartet over Europa kommer det tydelig fram at Lierne er et av de mørkeste stedene i Europa (=minimalt med utendørs belysning). Vi anser det som en naturkvalitet som vi ønsker å verne om for framtiden.

 

  • Alt fra encellede organismer til mennesker blir påvirket av lysforurensing. Insekter blir fanget i gatelys, trekkfugler og fisker på vandring kan tulle seg bort, frosker kan bli blendet i timesvis bare i lyset fra en bil. Det er også bevist at enkelte insektarter navigerer etter Melkeveien. Påvirkningen kunstig lys har på plante- og dyreliv er et område det har vært lite fokus på til nå, og man vet derfor ikke nok om det. Ved å anerkjenne og ivareta områdets naturlige nattemørke er man føre var.

 

  • Friluftsliv og folkehelse. Dark Sky sertifikatet vil oppmuntre og inspirere folk til å komme seg ut i naturen og glede og undre seg over nattehimmelen, og uendeligheten i det at de tusener av stjerner du ser er bare en bitte liten brøkdel av vår galakse, Melkeveien, som igjen er bare en av ca 100 millioner galakser man i dag vet om. Sånt gjør godt i en stressa hverdag.

 

  • Bærekraftig helårs reiseliv og næringsliv. For de som driver turistnæring i og rundt området vil dette bli en et sertifikat som gir stedet internasjonal oppmerksomhet, og som bidrar til utvikling av et miljøvennlig reiseliv. Ved å sette fokus på det naturlige nattemørket vil det også bidra til mer helårs turisme. November, desember og januar som er mørke måneder er i dag lavsesong, men kan med dette fokuset bli en interessant tid å besøke Lierne. Fokuset på Dark Sky kan også gi inntekt til ulike spinnoff-effekter som nye opplevelsesprodukt med nye aktører, arrangement, salgbare lokale produkter, formidling til skoler og andre, forskningsprosjekt osv.

 

  • Internasjonal Dark Sky Park setter Lierne-regionen på verdenskartet. Pr. i dag finnes det kun en Dark Sky Park i Norden -Møn og Nyjord i Danmark. Å bli den første Dark Sky Park i Norge vil gi Lierne oppmerksomhet som kan gagne lokalt næringsliv

Ønsker du å vite mer om Dark Sky planene og eller ser noen muligheter for økt verdiskapning for din bedrift, så er du velkommen til å kontakte oss, så skal vi svare deg etter beste evne!