Kristian vil informere deg

Fra 1.mai har vi en egen informasjonsansvarlig i virksomheten.

Kristian F Nesser
Vi har lenge sett behov for en ny medarbeider som kunne jobbe med koordinering av informasjon, naturbasert næringsutvikling og nye samt pågående prosjekter som senteret er involvert i. Derfor besluttet selskapet at det skulle lyses ut en nyopprettet stilling basert på dette behovet.

Kristian Fiskum Nesser ble, etter en intervju runde med flere aktuelle kandidater, tilbudt denne stillingen.
Kristian kommer fra Grong, og har biologi utdannelse fra Høgskolen i Bodø. Han har jobbet de siste årene som daglig leder ved Grong Fritid SA. Han har gjennom denne jobben vært utleid til Visit Namdalen (Destinasjonsselskap for Namdalen) og vært med på oppbyggingen av reiselivssatsingen gjennom dette selskapet siden starten i 2013.

Han har også lang fartstid fra forskjellige salgsbransjer på ledernivå i tillegg til at han har vært kursholder innen temaene digital markedsføring og sosiale medier. Han er genuint opptatt av friluftsliv, og har god kjennskap til nasjonalparkene og områdene rundt. Han er også kjent som en habil friluftsfotograf, og flere av hans bilder har vært brukt til markedsføring av Namdalen som reisemål.

I tillegg til informasjonsarbeid for selskapet, vil han jobbe med flere av de prosjektene vi holder på med. Han vil også jobbe i tett samråd med nasjonalparkforvalteren for Bjåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark.

Kristian er en traver i namdalske fjell og skoger, så en del erfaring med hva man bør tenke på før man legger ut på tur eller steder man burde oppsøke, har han også. Så om du trenger å prate med noen før turen, så er det bare å kontakte han.