Vær på vakt i vinterfjellet

Skal du på fjellet nå i vinter, bør du være på vakt.

Person på ski innover Blåfjella

Vinteren 2020 har startet med mye mildvær og regn som de fleste har fått erfare. Dette betyr at en skitur på fjellet kan by på en del mer utfordringer enn vanlig. 
Under ferdsel i fjellet vinterstid, skal du alltid være litt på vakt i forhold til rasfare, utrygge iser og kryssing av elver, men i år gjelder dette spesielt!

På høyfjellet er isene lagt og man kan ferdes der, men hold deg unna utløp og innløp da disse har et tynnere islag. 
I lavere liggende fjellområder ligger også isene og ser tilsynelatende trygge ut, men snølaget som ligger øverst kan kamuflere hull og råker. I tillegg kan det være flere lag med is hvor det ligger vann i mellom. Mulig du ikke tråkker helt gjennom, men er det en ting man bør unngå i fjellet er det å bli våt. Dette kan medføre livsfare i verste fall.

Da det også har vært en vinter med mye vind, har vinden flyttet mye på snøen, og raviner, bekker og elver kan ligge skjult under lette snømasser.  Går du over slike tilsynelatende trygge overganger, kan dette rase sammen og føre til at du faller ned. 
Er du usikker, ta en sjekk på kartet om det finnes slike der du går, og finn en vei rundt. Ikke ta unødige sjanser!

Snøskredfare er noe som varierer i fjellet. Unngå skredterreng om du er usikker. En grei regel kan være å sjekke på NVE sine nettsider www.varsom.no før du legger ut på tur. 

Om du trenger opplysninger rundt føreforholdene dit du skal, kan du kontakte følgende:
Fjellstyrene i Lierne, tlf 74 34 34 66, epost [email protected]
Snåsa Fjellstyre, tlf 468 99 771, epost [email protected]
Steinkjer Kommuneskoger, tlf 74 16 90 57, [email protected]
Værdalsbruket, tlf 74 07 51 30, epost [email protected]

Eller du kan kontakte oss, så kan vi undersøke for deg.