Besøksstrategier

At vi nordmenn er glade i naturen vår, dyrker friluftslivet og allemansretten er ingen nyhet, men i de siste årene har både vi og utenlandske turister tatt flere og lengre turer inn i de dype skoger og våre vakre fjellheimer. 

Den norske naturen er noe vi alle er stolte av og ønsker å ta best mulig vare på. Det er derfor opprettet en rekke verneområder over hele landet. Noen av disse verneområdene er det vi kjenner som nasjonalparker.

Med bakgrunn i økt besøk og interesse rundt nasjonalparkene ble det av Stortinget i 2015 (Meld. St. 18 2015-2016) bestemt at alle nasjonalparker i Norge skulle lage sin egen besøksstrategi om friluftsliv.
En besøksstrategi er i korte trekk en plan for hvordan forvaltningsmydigheten vil håndtere besøksforvaltning i verneområdet. 
Målet med disse besøksstrategiene er og ta bedre vare på verneverdiene, øke forståelsen for vernet, gi de besøkende bedre opplevelser og bidra til lokal verdiskapning.

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark sine besøksstrategier er godkjent og arbeidet med nye skilt, kart, brosjyrer og bedre informasjon ved innfallsportene er nå i gang. 

Foto: Kjartan Trana