Ledig stilling som Daglig leder

Ledig 100 % fast stilling som DAGLIG LEDER i Lierne Nasjonalparksenter. Søknadsfrist 09.04.21

Lierne Nasjonalparksenter IKS er informasjonssenter for nasjonalparkene Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne og er autorisert Besøkssenter nasjonalpark av Miljødirektoratet. Vi er organisert som et IKS, med kommunene Verdal, Steinkjer, Snåsa, Grong og Lierne samt Trøndelag fylkeskommune som eiere.

Vi driver et utstrakt naturveiledningsarbeid for barn og unge i hele fylket, både rundt på skoler og på vår egen «Bjørnecamp» i Lierne.
Vi formidler kunnskap og informasjon både i vår utstilling, utendørs geologipark, digitalt og på sosiale medier.

Vi arbeider nært i et partnerskap med nasjonalparkforvaltningen, der implementering av besøksstrategier for verneområdene er særdeles viktig framover.
Nasjonalparkene ligger i et fjellområde med aktiv sørsamisk reindrift og annen beitenæring til stede, og formidlingsarbeidet skjer også i nært samarbeid med grunneiere og ulike bruker- og interessegrupper.

Vi er lokalisert i kompetansefelleskapet og forvaltningsknutepunktet «Naturporten», sammen med nasjonalparkforvaltningen, Statens naturoppsyn og Fjellstyrene i Lierne.

Vår daglig leder går nå over i annen stilling og vi søker derfor hennes etterfølger.

Daglig leders oppgaver

 • Ansvar for daglig drift
 • Strategisk utvikling av virksomheten sammen med styret og eierne
 • Sekretær for styret og ansvarlig for å iverksette styrets vedtak
 • Økonomiansvar, budsjettoppfølging
 • Personalansvar for øvrige to ansatte
 • Samarbeide tett med nasjonalparkforvalter og videreutvikle denne samhandlingen
 • Ansvarlig for alle samarbeidsavtaler og tjenestekjøpsavtaler og følge opp disse
 • Prosjektansvarlig eller prosjektledelse i nasjonalparksenterets prosjekter

Vi ser etter deg med

 • Gode samhandlings- og relasjonsbyggende evner
 • Erfaring fra formidling, administrasjon og ledelse
 • Kreative og løsningsorienterte tilnærminger
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Muntlig og skriftlig gode framstillingsevner
 • Relevant høyskole- eller universitetsutdannelse

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et kompetansesterkt naturfaglig miljø, med kontorsted ved «Naturporten» i Lierne
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning

Søknadsfrist 09.04.2021. Send din søknad med vedlegg til [email protected].

For mer opplysninger kontakt styrets leder Oddbjørn Nordset, tlf 90 52 04 56 [email protected] eller daglig leder Lillian Bergli, tlf 41 55 99 98 [email protected]

(FINN-kode 212326880)