Ny nasjonalparkforvalter

1.juni fikk Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark en ny forvalter.
Sigbjørn Strand kommer opprinnelig fra Sørli, men har jobbet de siste 20 årene med kommunal skog- og landbruksforvaltning i ulike kommuner i Gudbrandsdalen med Øyer som bosted.

Sigbjørn kjenner veldig godt til områdene i nasjonalparkene og menneskene som bor og jobber der. 
Han blir å finne på kontoret ved Naturporten, lokalisert sammen med Fjellstyrene i Lierne, SNO og Nasjonalparksenteret.

Kontaktinformasjon:
Sigbjørn Strand
Epost:[email protected]
Mobil: (+47) 480 32 174
Besøksadresse: Heggvollveien 6, 7882 Nordli
Postadresse: Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 STEINKJER