Ny daglig leder fra 1.august

Finn-Stephan blir ny daglig leder fra 1.august

Finn-Stephan Dybvik
Finn-Stephan Dybvik

Styret i Lierne Nasjonalparksenter IKS har i styremøte 27.april vedtatt å tilsette
Finn-Stephan Dybvik som ny daglig leder fra 01.august 2021.

Det var 12 søkere til stillingen. Styret er godt fornøyd
med søkermassen til stillingen, og med det enstemmige
vedtaket.
Finn-Stephan (36) er i dag Plan- og utviklingssjef i Lierne
kommune, som også innbefatter rollen som daglig leder i
vertskommunesamarbeidet Øvre Namdal Landbruk og
Utmark. Tidligere har han jobbet på flere nivå og med
ulike oppgaver i Forsvaret. Han har en bachelorgrad i
ledelse, med fordypning i logistikk og ressursstyring fra
Sjøkrigsskolen, og videreutdanning innen
økonomikunnskap og lederskap.
Han er oppvokst på et gårdsbruk i Bindal og er nå bosatt
i Sørli, Lierne med sin familie.