Revidering av forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark

Det blir arrangert åpne folkemøter:

Tirsdag 14. mars på Verdal hotell, kl 18:00-20:00

Onsdag 15. mars på Saemien sijte, kl 18:00-20:00

Torsdag 16. mars Lierne kommunehus, kl 18:00-20:00
Foto: Steinar Johansen

 

 

Nasjonalparkstyret har kunngjort at revideringsarbeidet med forvaltningsplanen til Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark tas opp igjen. Arbeidet har tidligere vært oppstartet, men stått i ro siden 2020. Nasjonalparkstyret inviterer derfor lag, organisasjoner, offentlige og private aktører til å bidra i prosessen. De ønsker gjerne å høre om deres meninger, erfaringer og kunnskap.

Arbeidet kan ikke endre verneforskriften, og retningslinjene kan ikke være strengere eller lempeligere enn verneforskriften tilsier. Forvaltningsplanen skal være en veiledning for brukere og forvaltere i hvordan verneforskriften tolkes.

Det blir arrangert åpne folkemøter:

  • Tirsdag 14. mars på Verdal hotell, kl 18:00-20:00
  • Onsdag 15. mars på Saemien sijte, kl 18:00-20:00
  • Torsdag 16. mars Lierne kommunehus, kl 18:00-20:00

Frist for innspill er søndag 23. april 2023, og sendes enten via:

  1. Digitalt skjema: https://forms.office.com/e/aFK5pGMZaj, eller
  2. E-post til [email protected], referanse 2022/8248, eller
  3. Brev til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, referanse 2022/8248

 

Spørsmål: Eirik Sønstevold (73 19 93 82, [email protected])