Vi trenger biene!

20. mai er Verdensdagen for bier, og denne dagen markeres for å øke bevisstheten om hvor viktig det er at vi tar vare på og beskytter biene og andre pollinerende insekter.

”Om biene skulle dø ut, ville menneskeheten ikke ha mer enn fire år igjen å leve.” sa Albert Einstein en gang han ville få frem hvor viktige biene er for økosystemet.

Nedgangen av disse viktige insektene er også satt på dagsordenen av det internasjonale naturpanelet(Ipbes).  Regjeringen har også laget en egen Nasjonal pollinatorstrategi som skal sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter, for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer. Tiltakene i planen skal bidra til å sikre levedyktige bestander av humler, sommerfugler, villbier og andre ville pollinerende insekter.

Solitære bier

Honningbier og humler kjenner du nok til allerede. De er sosiale bier, som vil si at de lever i kolonier med en eggleggende dronning. Men, visste du at de sosiale biene utgjør faktisk bare en femtedel av biene vi har i Norge?

De fleste bie-artene våre er nemlig solitære bier. Disse lever alene, og hunnen sørger selv for både mat og bygger reir helt selv. Hvor de bygger reir avhenger av art. Noen bygger reir i død ved, mens andre graver i sand. Felles er at reiret må ligge sydvendt og i nærheten av mat. Her legger hunnen egg sammen med en klump med nektar, før hun tetter igjen hullet.

Bier flest er veldig fredelige mot oss mennesker.

 

Hva kan du gjøre for å hjelpe humler og andre bier?

Både hageeiere, næringslivet og forvaltningen kan bidra til gode levekår for disse viktige insektene. Enkle tiltak kan gjøre stor forskjell. Her er noen forslag til enkle tiltak du kan gjøre for å hjelpe biene og andre pollinerende insekter:

Blomster: For å overleve er insektene avhengige av blomstrende planter. Hva vi planter i hagene våre påvirker livsmiljøet for insekter. Plant blomster som biene liker, f.eks. erteplanter, kurvplanter og blomster i klokkefamilien.

Trær: Selje og vier er viktig for mange våraktive villbier.

Plen: La være å klippe, gjødsle og bruke sprøytemidler. La plenen få ville blomster eller så en blomstereng.

Sprøytemidler: Unngå å bruke plantevernmidler, soppdrepende midler eller ugressmidler i hagen.

Bønder kan redusere bruken av plantevernmidler.

Leveområder: Sett ut insektshotell hvor humler og bier kan legge egg. Mange arter trenger også åpen sandjord eller død ved hvor de lager reir. La gamle, syke og døde trær ligge. Dette er tilholdssted for en rekke arter og reir for villbier.

Dele informasjon: Du kan øke bevisstheten ved å dele denne informasjonen med venner, kjente og ditt lokalsamfunn.

Insektshotell:

Du kan gjøre mye for villbienes overlevelse. Å lage insekthotell er en enkel og morsom aktivitet å gjøre sammen med familien, i barnehagen eller på skolen. Det finnes mange måter å lage et insektshotell på. Søk på nett for inspirasjon og bruk fantasien. Her er et forslag til fremgangsmåte/hvordan det kan lages.

Du trenger:

 • Hammer, spiker og plankebiter til ramme og vegger
 • Drill for å bore hull
 • Gå ut og finn diverse ting å fylle med
  • For eksempel: vedkubbe, gammel murstein, bambusrør, hule strå, siv, kongler, sand
 • Hønsenetting

Fremgangsmåte:

 1. Snekre en ramme i ønsket størrelse og fasong. Sett inn noen vegger for å dele inn i flere rom.
 2. Fyll de ulike rommene med ulike materialer. F.eks. kongler i ett rom og en vedkubbe i et annet.
 3. Bruk drill til å lage hulganger i materialene. Åpninger med forskjellig størrelse gjør at flere arter kan bruke hotellet, så varier gjerne i størrelser mellom 1 mm og 1 cm i diameter. Varier gjerne i størrelser mellom 1 mm og 1 cm i diameter, da åpninger med forskjellig størrelse gjør at flere arter kan bruke hotellet. (Hullene bør bare ha åpning på fremsiden og ikke gå tvers gjennom.)
 4. Dekk hele fremsiden med hønsenetting, for å forhindre at fuglene kommer til.
 5. Plasser hotellet på en solrik plass med blomster i nærheten, og la det henge i fred hele høsten og vinteren.

Video insektshotell


Hva brukes hotellet til?

 • I naturen har villbier, såkalt solitære bier, ofte reir i hule strå eller hulrom i ved. Noen lager også reir i sand.
 • Insektshotellet besøkes av villbier som legger “matpakker” i hulrommene. På disse matpakkene legger hunnen et egg, før hun kravler ut og tetter igjen åpningen, med for eksempel voks eller leire.
 • Egget blir så til en larve som ligger trygt inne i hotellet og spiser på matpakken sin.
 • Til høsten forpupper den seg, og ligger rolig inne i hotellet gjennom vinteren.
 • Først på våren neste år, når sola begynner å varme, og blomstene begynner å vokse frem/spretter ut, kommer de nye insektene ut.


Vil du lære mer om våre villbier?

Våre solitære bier

Brosjyre Naturmangfold

Last ned artsplakater her


Kilder: MD, FN, NIBIO, NINA, Artsdatabanken