Forskerlaben

I tillegg til å invitere skoler hit til besøkssenteret på undervisning, vil vi i år også reise mer rundt til skoler med undervisningsopplegget Forskerlaben.

I tillegg til å invitere skoler hit til besøkssenteret på undervisning, vil vi i år også reise mer rundt til skoler med undervisningsopplegget Forskerlaben. Det er et opplegg som kan tilpasses både mellom- og ungdomstrinn. Her blir klasserommet omgjort til et laboratorium og elevene får være med å  og ta ut og analysere DNA i bjørnebæsj. Et opplegg som passer inn i tema om celler, genetikk, rovdyrforvaltning og som det å jobbe som forsker.

For klasser som allerede har deltatt på Leve med rovdyr, vil Forskerlaben være en fin oppfølging. Men den fungerer også som et selvstendig opplegg.

Elevhefte til Forskerlaben 2021

Meld dere på en av følgende dager:

8-10. mars,  15-17. mars,  22-24. mars

11-13. okt,  25-27. okt,  8-10. nov.