Fugler i grenselandet

Områdene i og rundt Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparker har et unikt artsmangfold av fugler. Hit kommer fugler trekkende fra både øst og vest.

Småfugl i hendene på et barn under ringmerking.

Vi holder på å utvikle og teste ut et formidlingsopplegg for skoler knyttet til ringmerking av fugler i nasjonalparkregionen. I dette opplegget får elevene bl.a. være med på å artsbestemme og ringmerke fugler. Dette opplegget vil bli utviklet videre nå i 2022.

For noen av skolene som melder seg på Bjørnecamp eller 3-dagers rundtur i år, håper vi å få til denne aktiviteten som et innslag i turen. Etter hvert vil det forhåpentligvis bli noe vi kan tilby som et selvstendig naturveiledningstilbud.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål til dette.