Fugler i grenselandet

Områdene i og rundt Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparker har et unikt artsmangfold av fugler. Hit kommer fugler trekkende fra både øst og vest.

Småfugl i hendene på et barn under ringmerking.

Vi holder på å utvikle og teste ut et formidlingsopplegg for skoler knyttet til ringmerking av fugler i nasjonalparkregionen. I dette opplegget får elevene bl.a. være med på å artsbestemme og ringmerke fugler.

For skolene som melder seg på Bjørnecamp i år, vil denne aktiviteten være et innslag i turen, såfremt været tillater det. Etter hvert vil det forhåpentligvis bli noe vi kan tilby som et selvstendig naturveiledningstilbud.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål til dette.