Naturveiledning til andre grupper

Vi jobber i tillegg kontinuerlig med å utvikle nye naturveiledningskonsept med fokus på nasjonalparker og verneverdier. Også for andre målgrupper.

Opplyst telt en vinternatt med nordlys på stjernehimmelen.

Ta gjerne kontakt om dere er en gruppe som ønsker naturveiledning eller informasjon knyttet til et relevant tema. Også om dere bare ønsker en presentasjon av besøkssenterets virksomhet.

Det kan f.eks. være i forbindelse med et arrangement, der vi kan komme til dere. Eller om dere er en gruppe på busstur til Lierne, og vil ta en stopp ved senteret. Eller om dere, i forbindelse med tur inn i våre nasjonalparker, ønsker litt tips og veiledning.

Så fremt vi har kapasitet stiller vi opp og skreddersyr et innslag for dere.

Våre naturveiledningstilbud til barnehager, grunn- og videregående skoler er gratis.      For øvrige grupper kan det koste litt.