Forskerlaben

Forskerlaben er et undervisningstilbud som vi i besøkssenteret reiser rundt til skoler med. Det er et opplegg som kan tilpasses både mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Ideen til opplegget er utviklet ved Nibio Svanhovd og Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark.

Elever i labfrakker under forskerlaben

Forskerlaben har først en teoretisk introduksjon. Deretter blir klasserommet omgjort til et laboratorium, elevene får på seg kvite frakker og gjør de operasjoner som kreves for å ta ut DNA i en bjørnebæsj. Etterpå analyserer de funnene for å finne ut hvilken bjørn som har bæsjet. Dette er et opplegg som passer inn i tema om celler, genetikk, rovdyrforvaltning og –overvåking. Og ikke minst det å få erfare litt av en forskers arbeidshverdag.

Opplegget tar totalt ca .4 timer. Elevene deles i grupper på 3-5 elever. Det vi trenger av tilrettelegging ved skolen er tilgang til internett, prosjektor og skjerm, et sted der det kan settes ut 4-5 gruppebord med forskningsutstyr og at elevgruppene har tilgang til egen PC eller nettbrett til analyse av funnene.

I 2024 planlegger vi å reise rundt til skoler med Forskerlaben i løpet av uke 9-12 nå på våren, og i uke 44-48 kommende høst

Meld deres interesse om dere vil være med. Det kan hende vi må flytte litt på datoen dere ønsker. Det avhenger av om vi kan kombinere flere skolebesøk på samme turne.

MELD DERE PÅ HER