Lakavatnet

Lakavatnet er et flott turmål om du vil oppleve ro og fred ved et fiskerikt vatn.

Fjell som speiler seg i vannet. Lakavatnet

Veibeskrivelse:

Kjør Rv 765 til Sørli, ta til høyre i Berglikrysset og kjør Fv 348 til Tjallia—Innfallsport for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 21 km.  Siste 6 km fra Berglia er bomveg, husk bompenger kr 50,- kontant.

Rutebeskrivelse:

Vil du gå en rundtur kan du gå den øvre stien (merket til Lakavasshytta) ca 3 km opp til Lakavatnet.

Gå via båthuset til Fjellstyrene i Lierne og ta den nedre stien langs elva tilbake til parkeringsplassen. Hele runden er på 6-7 km.

Ønsker du å bestige toppen av Lakavasshatten (932 m.o.h) eller gå videre til toppen av Lurusneisa (992 m.o.h), tar du den øvre stien og går videre på nordsiden av Lakavatnet til bestigningen av Lakavasshatten på ryggen vestover.

Ønsker du å gå på sørsiden av vatnet er det bru over Lakavasselva ved utløpet.

Praktiske opplysninger:

Fiskekort i Lakavatnet og Lakavasselva kan kjøpes på  www.inatur.no  eller på turistinformasjon og butikker i Lierne.

Fjellstyrene i Lierne leier ut båt i Lakavatnet, men undersøk om den er opptatt, da den følger hytteutleien på sommeren.

Det går fint å fiske i kulpene i elva eller fra land.

Låarte sijte /Luru reinbeitedistrikt har rein i dette området. Vis derfor hensyn og respekt for reinens behov for å være i fred på snø-flekker og i høyden for avkjøling på varme sommerdager. Å gå nært en reinflokk stresser den selv om det ikke ser slik ut.

Turstier til Lakavatnet (PDF)