Blåfjellhatten (Lierne)

Goegkemesspielte – Midtiklumpen – Blåfjellhatten – Blåfjellet. Ca 30 km

Skigåer forran Blåfjellhatten
Med Midtre og Store Blåfjellvatna som utgangspunkt er dette en tur på ca 30 km. og ca. 1800 høydemeter stigning. I normalt turtempo og med noen innlagte pauser tar turen fort 12 timer. Det er en lang tur opp på noen av Nord-Trøndelags høyeste topper og midt inn i hjertet av Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark.

Det kan være mest hensiktsmessig å gå inn til Blåfjellvatna kvelden i forveien og overnatte der (telt). Dette er en tur på 2-3 timer. Følg da sti fra Øvre Jersåsseteren og inn mot Trivasshytta og gå derfra opp til Blåfjellvatna.

Utgangspunkt: Ved Øvre Jeråssetra. Hit kommer man ved å ta av fra riksveg 765 før Jule i Sørli, følg skilt mot Berglia. Ta av til venstre etter ca. 12 km. skogsbilveg og bomveg.

  • Fra Midtre Blåfjellvatn følger man ryggen østfra opp på Goegkemesspielte (1281 moh).
  • Derfra følger man ryggen vestover mot Midtiklumpen. Opp mot toppen på Midtiklumpen (1333 moh), den høyeste toppen i Blåfjell-massivet, blir det et stykke temmelig bratt, nokså luftig og litt eksponert, ellers er oppstigningen enkel. Man må følge ryggen og holde mot sør. Følges beskrevet rute er det ikke behov for klatre-/sikringsutstyr.
  • Ned fra Midtiklumpen er det viktig å gå ned rett vestover fra toppen. Begynner man å gå ned mot nord for tidlig, blir det nokså eksponert, bratt og mye svaberg som krever sikring.
  • Ned i dalen igjen følges ryggen fra sør mot nord opp på Blåfjellhatten (1332 moh). Dette er en enkel oppstigning.
  • Ned fra Blåfjellhatten er det beste å følge ryggen i sørøstlig retning. I tørt vær er det fullt mulig å gå rett øst fra toppen og ikke følge ryggen, men det blir en del svaberg og bratt.
  • Når man kommer ned i skardet er det enkelt videre opp på Blåfjellet (1283 moh).
  • Ned fra Blåfjellet og ned mot Midtre og Store Blåfjellvatn er det delvis bratt, men greitt å gå. Pass på så man unngår det bratteste partiet i øst.

Turen anbefales kun i godt vær og med gode værutsikter. Om det er bløtt, er det noen få bratte partier/svaberg som kan være glatte og farlige.

OBS! Ruten er ikke merket, kart/kompass/GPS er nødvendig