Turer fra innfallsport ved Grønningen i Snåsa

Det er flere turer du kan legge ut på med utgangspunkt i innfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ved Grønningen i Snåsa.

Folk som leser på skiltene ved innfallsporten i Snåsa, Grønningen

1. Gaundalen fjellgård. Ca 20 km.
Fra innfallsporten ved Grønningen følger man tilrettelagt sti forbi Finnbekken hyttefelt. Videre langs Heggsjøen- innover Heinådalen og inn til Gaundalen fjellgård.
Overnatting kan bestilles.

2. Holderen. Ca 13 km.
Skilt 300 m. før parkeringsplassen i Grønningen. Herfra går det merket sti inn til Holderen fjellgård. Husene disponeres av Statsskog og Nord-Trøndelag turistforrening. Disse kontaktes hvis interesse for overnatting.

3. Grønningen-Skjelbreia-Holderen i kano/kajakk
Legg ut fra båtplassen ved Grønningen. Paddle langs land over Grønningen ca 7km til inerst der utløpet til Grønningselva starter. Bær fartøyet ned langs elva ca 700meter. Fortsett over Skjelbreien ca 1,4 km til Kvernelva. Om det ønskes en pause, finnes det en fin strand på nordøst delen av vannet.
Etter Kvernelva, ca 500 meter, er dere fremme ved Holderen.
Holden Fjellgård ligger nå ca 800meter øst for elva.

4. Gjevsjøen fjellgård. Ca 22 km.
Gjevsjøstien starter ved Ismenningen. På turen passerer en fine fiskevatn, og i Plukkutjønnfjellet finner man et krigsminnesmerke fra 2.verdenskrig.