Norges geografiske midtpunkt

Innfallsporten til Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark fra Steinkjer går gjennom Skjækerfjell landskapsvernområde. Norges geografiske Midtpunkt ligger i landskapsvernområdet ved hovedleia inn til nasjonalparken.

Norges geografiske midtpunkt
Start på parkeringsplass ved Krokbekken, øst for Lustadvatnet.

Første delen går på grusa vandringssti.

Denne går over til en kavllagt sti som går inn til området og helt fram til Skjækervatnet.

Etter ca. 9 km deler stien seg ved informasjonstavle. Her finnes en gapahuk/ rasteplass og Sætertjønnhytta ( Nord-Trøndelag Turistforening).

Kort avstikker til Midtpunktet, som er markert med en steinvarde.

Tur-retur inn hit er en fin dagstur.

For den som ønsker å vandre inn i nasjonalparken og opp på Skjækerhatten går turen videre uten merket sti. Gå langs Gomolia på Nordre side av Skjækervatnet. Kryss Storbrenta på bru ved saugjeterhytte. Videre på Nordre side av Grønhaugen, over Stormyra, Nord for Hattjønnbekken, følg ryggen fra Hatttjønna til toppen av Skjækerhatten.

 Les mer om Norges geografiske Midtpunkt.