Tur fra innfallsport Vera

Vera samfunnshus til Skjækerdalshytta. Ca 25 km.

Utsikt innover fjella i Verdal
Første del av ruta er ikke merket. Bruk derfor kart og kompass.

Utgangspunkt: Vera Samfunshus, gode parkeringsmuligheter ved samfunnshuset.

  • Gå vestover langs fylkesveg 160.
  • Ta av gårdsvei inn til Finntjønna. Passer over bro over Stamtjønnbekken.
  • Gå videre inn på T-merket rute i nordvestlig retning (ntr7) som går til Skjækerdalshytta. Du passerer nå over Reinsmyrhøgda og Storvukuseteren.
  • Like før Storbekkryggen ligger Værdalsbrukets hytte Storbekkdalen. Gå deretter videre nord for Litlvola ned til Skjækerdalshytta. Estimert tid ca 6-7 timer