Lierne Nasjonalpark på langs (Lierne)

Med Øvre jakthytta som utgangpunkt er dette en tur på ca 50 km, og anbefales med to overnattinger. Turen går gjennom et levende istidslandsskap, her finnes sjeldne spor fra istida, rogenemorener, drumliner, eskere, spylerenner og israndsavsetninger. Turen kan anbefales både vinter og sommer.

Teltcamp i fjellet
Utgangspunkt: Sommer, Øvre jakthytta. Hit kommer man ved å følge riksveg 74 mot Gäddede, Sverige.  Ta av bomveg ved garasjen ved Muru og følg skogbilvegen frem til Øvrejakthytta. På vinters tid er garasjen ved Muru utgangspunkt for turen.
  • Fra Øvre jakthytta følger man sti opp til Raudbergtjønna.
  • Derfra dreier man mot sør og inn i Fiskløysdalen i lett terreng.
  • Første overnatting anbefales ved sørøstre ende av Storvatnet.
  • Derfra går turen videre inn i Fiskløysdalen og rundt Merrarumpen. Du er nå inne på det store flate området som heter Avandsfjellet. Dette er et meget spesielt landskap med mange små vatn og bekker. Turen krysser nå dette flate partiet i retning sør.
  • Herfra er det flere alternativer videre, du kan enten dra inn i dalen på østsida av Strifjellet eller vestover i retning Flatfjellet.
  • Velger man turen på baksida av Strifjellet finnes det mange fine overnattingsplasser hvor det er lett å slå opp telt. Når man runder Strifjellet går man sør-vest mot Stortjønna og videre rett sør mot Gammelheiemen. Her anbefales det å på forhånd ordne med skyss videre til Sørli.
  • Velger man turen over Flatfjellet runder man Strifjellet på vest-siden, og går ned mot Strivatnet, fra Strivatnet er det sti ned mot Strivasshytta, fra Strivasshytta er det merket sti ned til Mebygda i Sørli.